Art


Barbablava II. Mostra d’Art.
Ca la dona (Barcelona), 2018.Selecció de peces que narren amb una visió crítica el conte popular de J. Perrault, En Barbablava. Es posa de manifest el paper del patriarcat i les diferents violències que patim les dones. El projecte es configura a través d'elements de collage i dibuix.

Contracorrent, Group therapy.
Galeria G d’art (Terrassa), 2012.


Contra corrent, Group therapy, s'articula a partir d'un diàleg gràfic i poètic on un grup de personatges  exposen patologies, fòbies i síndromes.

banana